Privacy Policy

SEKCJA 1 – CO ROBIMY Z TWOIMI DANYMI?

Kiedy wypełniasz nasz formularz lub ankietę online, zbieramy Twoje dane osobowe, które nam przekażesz, takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, otrzymujemy automatycznie Twój adres IP, co przekazuje nam informacje pomocne w określeniu jakiej przeglądarki i systemu operacyjnego używasz.

Marketing e-mailowy (jeśli ma zastosowanie): Za Twoją zgodą możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail na temat oferty, nowych produktów i innych aktualności.

Kontakt z publikującymi informacje (jeśli ma zastosowanie): Nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych w celu kontaktowania się z Tobą stanowi nasz uzasadniony interes i nie jest nadrzędna wobec Twoich praw do ochrony danych osobowych lub jakichkolwiek praw podstawowych bądź wolności. Nasz interes prawny w tym zakresie polega na oferowaniu Ci treści zgodnych z motywem przewodnim Twojej strony oraz takich, które chciałbyś opublikować, dlatego musimy przetwarzać Twoje dane. W tym celu będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 12 miesięcy od aktywności.


SEKCJA 2 – ZGODY

Jak uzyskujemy Twoją zgodę?

Kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe, zakładamy, że wyrażasz zgodę na gromadzenie tych danych i wykorzystanie ich tylko w tym celu. We wszystkich naszych formularzach zamieszczamy dodatkowo pola wyboru dotyczące udzielanych zgód.

Kiedy pytamy o Twoje dane osobowe w innym, pobocznym celu np. w celach marketingowych, zapytamy bezpośrednio czy wyrażasz na to zgodę lub damy Ci możliwość niewyrażenia zgody.

Jak możesz wycofać swoją zgodę?

Jeśli po wyrażeniu zgody zmienisz zdanie, możesz w każdym czasie wycofać swoją zgodę na kontaktowanie się z Tobą, trwałe gromadzenie, wykorzystanie lub ujawnianie Twoich danych osobowych poprzez powiadomienie nas e-mailem pod adresem info@profitand.co.uk lub drogą pocztową pod adresem Profit&, 18 King William Street, London, EC4N 7BP, United Kingdom.


SEKCJA 3 – UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe organom publicznym, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu.


SEKCJA 4 – USŁUGI PODMIOTÓW TRZECICH 

Co do zasady, podmioty trzecie, z którymi współpracujemy, będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Twoje informacje tylko w stopniu niezbędnym do realizacji usług, które nam dostarczają. W momencie opuszczenia naszej strony internetowej lub przekierowania na stronę lub aplikację podmiotu trzeciego, niniejsza Polityka Prywatności oraz Regulamin przestają mieć zastosowanie.

Linki

Kiedy klikasz na linki na naszej stronie internetowej, możesz zostać przekierowany na strony innych podmiotów. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania oraz praktyki tych podmiotów w obszarze ochrony danych osobowych i zachęcamy do zapoznawania się z ich polityką prywatności.


SEKCJA 5 – BEZPIECZEŃSTWO

W celu ochrony Twoich danych osobowych, podejmujemy odpowiednie środki ostrożności i przestrzegamy zasad dobrych praktyk, aby zapewnić, że dane nie zostaną zagubione, ujawnione, zmienione, zniszczone lub wykorzystane w sposób niepożądany.

Nasza strona internetowa jest także chroniona poprzez protokoły bezpieczeństwa SSL. Protokoły SSL są używane przez miliony organizacji prowadzących działalność online w celu ochrony ich klientów oraz zapewnienia tajności dokonywanych przez nich transakcji online. Każda strona internetowa powinna używać odpowiedniego szyfrowania tam, gdzie oczekuje otrzymania od użytkowników poufnych informacji, takich jak dane osobowe, hasła oraz dane kart płatniczych. Jeżeli zabezpieczona strona posiada certyfikat wydany przez zaufanego wydawcę certyfikatu, można z niej korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki.


SEKCJA 6 – CIASTECZKA

Ciasteczka oraz inne technologie śledzenia

Wykorzystujemy automatycznie zebrane informacje oraz inne informacje zebrane w Serwisie poprzez pliki cookies i podobne technologie w następujących celach: (i) personalizacja Serwisu, np. poprzez zapamiętywanie informacji użytkownika tak aby użytkownik nie musiał ponownie wprowadzać tych samych danych podczas kolejnej wizyty w Serwisie; (ii) dostarczanie dopasowanych do użytkownika reklam, treści i informacji; (iii) monitorowanie i analiza efektywności Serwisu oraz zawartości marketingowej podmiotów trzecich; (iv) monitorowanie zagregowanych statystyk użytkowania strony takich jak łączna liczba odwiedzających i wyświetleń; (v) śledzenie Twoich wspisów, zgód i statusu w dowolnych promocjach lub innych działaniach w ramach Usługi. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz na stronie http://www.allaboutcookies.org.

Analytics

Używamy Google Analytics aby mierzyć i oceniać dostęp oraz ruch na stronie, a także aby tworzyć raporty na temat nawigacji użytkowników dla administratorów naszej Strony. Google prowadzi działalność niezależnie od nas i posiada własną politykę prywatności, z którą rekomendujemy się zapoznać. Google może wykorzystywać informacje zebrane przez Google Analytics do mierzenia aktywności Użytkowników i Odwiedzających na naszej Stronie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Google Analytics Privacy and Data Sharing.

Podejmujemy środki bezpieczeństwa aby chronić informacje techniczne zgromadzone w drodze korzystania z Google Analytics. Zgromadzone w ten sposób dane będą wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach w celu rozwiązania problemów technicznych, administrowania Stroną lub identyfikowania preferencji użytkowników; w tym przypadku dane występują w formie nieidentyfikowanej. Nie wykorzystujemy tych informacji do identyfikowanie Odwiedzających i Użytkowników.


SEKCJA 7 – PEŁNOLETNOŚĆ  

Przebywając na stronie zaświadczasz, że osiągnąłeś pełnoletność zgodnie z jurysdykcją w Twoim stanie bądź prowincji zamieszkania, lub że jesteś osobą pełnoletnią w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na to, aby zezwolić dowolnej z podlegających Ci nieletnich osób na korzystanie z tej strony.


SEKCJA 8 – ZMIANY W POLITYCE PRYWATNÓCI

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania naszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie, zalecamy więc odwiedzać ją regularnie. Zmiany i objaśnienia wchodzą w życie w momencie zamieszczenia ich na stronie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian powiadomimy Cię o aktualizacji Polityki Prywatności, tak abyś zawsze był świadomy, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeżeli w ogóle takowe występują, je ujawniamy.

W przypadku przejęcia lub fuzji naszego Serwisu z inną organizacją, Twoje informacje mogą zostać przekazane nowemu właścicielowi, tak abyśmy dalej mogli oferować Ci nasze produkty.


INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeżeli chciałbyś: uzyskać dostęp, poprawić, zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe, które przechowujemy, wnieść skargę lub po prostu uzyskać więcej informacji skontaktuj się z naszym

Privacy Compliance Officer pod adresem email info@profitand.com lub drogą pocztową pod adresem wskazanym poniżej.

Privacy Compliance Officer: Francesco D’Aguanno

Profit&
100 Bishopsgate
London
EC2N 4AG
United Kingdom